Hva vi kan hjelpe deg med

Immaterielle rettigheter 

Immaterielle rettigheter kan grovt deles inn i opphavsrettigheter som retten til kunstneriske verk og industrielle rettigheter som patent, varemerke og design. 

Industrielle rettigheter 

Patent gir beskyttelse for et produkt eller en prosess.  

Varemerke er et kjennetegn som skiller dine varer og/eller tjenester fra andres. 

Design gir beskyttelse for ytre egenskaper som form og utseende av et produkt.