Verdien av beskyttelse

Det brukes mye ressurser for å sikre materielle verdier som eiendom, biler, maskiner etc.
Men hva med livsgrunnlaget for bedriften: Nye tekniske løsninger, produktnavn, og design?

Har din bedrift utviklet et nytt produkt som markedet ønsker? 

En bedrift blir mer verdt hvis den har beskyttet de viktigste produktene med patent, varemerke eller design.  

Hvis ikke er det langt lettere for konkurrenter å kopiere dine produkter og ha en konkurransefortrinn i markedet siden de ikke har hatt utviklingskostnader.